Hướng Dẫn Cách Để Có Khỉ 5 Trong Ngọc Rồng

Chào mọi người hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn Cách Để Có Khỉ 5 Trong game Ngọc Rồng Online, đơn giản chi tiết mà ai cũng có thể áp dụng và làm theo được. Chú ý đọc cẩn thận và hiểu nhé.

Hướng Dẫn Cách Để Có Khỉ 5 Trong Ngọc Rồng

Chỉ cần 100k vs làm nv bò
mộng.chỉ cần các bạn không nhận
ngọc tại bò mộng và làm yheo cách
của mik thì khỉ 5 nằm trong tầm tay
của bạn.
nv bò mộng dễ làm có ngọc nhất
úp đến 1.5tr sm = 200 ngọc
đáh 100 con siêu quái =50 ngọc
dùng chiêu đặc biệt 1000 lần =50
ngọc
hồi sinh tại chỗ 200 lần (dùng ngọc
nhặt hàg ngày hoặc ngọc nv vớ vẩn
mà hs) =100 ngọc
nạp 150k = 220 ngọc + nv bò mộng
100 ngọc
tổng ngọc bạn nhận được = 720
ngọc
khỉ 1 =100 ngọc (lấy ngọc của nv
1000 lần chiêu đặc biệt vs 100 con
siêu quái mà học)
khỉ 2= 120 ngọc
khỉ 3= 140 ngọc
khỉ 4= 160 ngọc
khi 5= 180 ngọc
tổng = 700 ngọc
tổng ngọc của bạn = 720. trừ cho
ngọc học khi 700 còn 20 ngọc.hồi
sinh tẹt…
Xem thêm: Thủ Thuật Up Đệ Tử Chưa Có Trường
Liên quan

0 nhận xét