Thủ Thuật Up Đệ Tử Chưa Có Trường Trong Ngọc Rồng Online

Sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn thue thuật up đệ tử với thủ thuật này sẽ giúp ních bạn khủng hơn khi chơi.

Thủ Thuật Up Đệ Tử 

Các bạn làm các bước đây.
Ních bạn namec thì sẽ dễ dàng hơn nều hơn xada hay trái đấy thì dờ bang của mình.
Bước 1:Cho ních chính ních phụ đừng hai bên broly đứng giữa.
Bước 2:Chờ khi broly bảo tránh xa ta và sẽ ttnl
Bước 3:Sau khi broly ttnl để tự thì anh em dùng ních namec hổi sinh rồi anh em đánh thôi chết lại hồi sinh.
Liên quan

0 nhận xét