Thủ Thuật Kiếm Đậu 7 Trong Ngọc Rồng Online

Thủ thuật mới nhất hiện nay dành cho game ngọc rồng online của bạn với những thủ thuật mới nhất hiện nay sẽ giúp bạn hiệu qua nhất.

Thủ thuật kiếm đậu 7 

Thủ thuật này mình đã áp dụng mấy lần rồi sau đây là các bước như sau:
Bước 1:Anh em ra vách núi kakanot mua các viến ngọc 3 sao(1 triệu) và 4 sao(với 200k) còn mấy viến 567 thì các bạn không thể thiếu.
Bước 2:Tạo ních mới chuyển hết ngọc rồng 3=>7 ra ních mới.
Bước 3: Rồi tìm bà hạt mít ước 2 triệu sức mạnh.
Bước 4:Làm nhiệm vụ vào bang
Xong nhiệm vụ được được 20 ngọc ở bò mộng(Gia nhập vệ binh)
Nhận 200 ngọc(Đạt siêu xay da)
Và được 20 ngọc từ đâu là tồng 240 ngọc tương đương với 720 đậu 7
Bước 5:Cho ních phụ vào bang chuyển đậu thôi.
Muốn mua thêm thì làm nhiều nhiệm vụ nhiều để nhân nhiều ngọc để mua đậu nhé.
Liên quan

0 nhận xét