Thủ Thuật Bug Thạch Anh Tím Trong Game Ngọc Rồng Online

Thủ thuật mới nhất hiện nay dành cho các game thủ là bug thạch anh tím nhanh nhất trong game ngọc rồng online mới nhất.

Thủ Thuật Bug Thạch Anh Tím

Bang của bạn phải được ngọ sao đen 5s để 1v thạch anh tím vào rương rồi các viên khác bỏ ra rương nhà.Để full hành tránh không có chỗ chứa bạn hãy nhắn đập 5 đến 6 lần bạn sẽ nhận được thạch anh tìm.Cách này rất dễ đúng không chúc các bạn thành công.
Liên quan

0 nhận xét