Thủ Thuật Đặt Vệ Tinh Đơn Giản Trong Ngọc Rồng Online

Thủ thuật được mọi ngươi áp dụng trong game ngọc rồng online sẽ cho bạn thích thú với những thủ thuật này.

Thủ thuật đặt vệ tinh 

Thủ thuật này mình đã làm nhiều lần rồi thành công
Từ đầu anh em dùng ních chính qua map tương lai dụng ních phụ trả thù ních chính qua nơi bạn muốn up ở tương lai rồi đắt về tính mà muốn đặt.
Liên quan

0 nhận xét