Thủ Thuật Đánh Thắng Giải Nhi Đồng Dễ Trong Ngọc Rồng Online

Mình sẽ chỉ các bạn đánh thắng giải tri nhi đồng dễ dàng nhất trong game ngọc rồng online với trải nghiệm sử thú vị khi làm theo.

Thủ thuật đánh thắng giải nhi đồng.

Bạn phải có bang kéo tiềm năng khi đi doanh trại.cứ đi doanh trại mỗi ngày và up tiềm năng,các bạn nhồn nhiều nhiều những tuyệt đối không quá 1tr5 được nhé để đủ điều kiện đăng ký.Anh em cứ theo tiến trình là đăng ký đại hội nhi đồng,anh em cộng hết tiếm năng mà ae là có,5k máu,5k ki còn đâu là cộng vào sức mạnh cho bá rồi anh em vào đấu là thắng rồi.
Liên quan

0 nhận xét